Bạn muốn tìm gì?

Tag: đảng cộng sản việt nam

Nguyên nhân, bối cảnh và diễn biến tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

định nghĩa, khái niệm

Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 được xem như một biểu tượng mẫu mực của khoa học và nghệ thuật chính trị. Thành công của cách mạng tháng Tám chính là một trang sử vàng vẻ vang – mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta. Cuộc khởi nghĩa đã đưa nước ta thoát khỏi ách gông cùm, nô lệ suốt 15 năm đằng đẵng để bước vào kỷ […]

Cách mạng tháng 8 năm 1945: Chớp thời cơ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

định nghĩa, khái niệm

Cách mạng tháng 8 được coi là cuộc cách mạng lịch sử của nước Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam. Cùng tìm hiểu về thời cơ cách mạng mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt được giành chính quyền năm 1945. Thời cơ Cách mạng là gì? Thế nào là thời cơ Cách mạng? Có thể thấy, Cách mạng Tháng Tám thành công là một mốc son chói lọi trong lịch sử […]