Dinhnghia.info

Chào bạn đến với DINHNGHIA.INFO. Bạn có thể tìm tất cả các khái niệm tại đây. Nếu khái niệm bạn tìm còn mới, chưa có trong dữ liệu, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi để chúng tôi bổ sung.

Nếu bạn muốn thành 1 phần của chúng tôi, đóng góp những khái niệm hay định nghĩa còn thiếu hãy đăng ký ngay để trở thành thành viên của chúng tôi.

Định Nghĩa  là một nhóm các thành viên, làm với mục đích phi lợi nhuận. Chúng tôi ‘Online hóa’ tất cả các khái niệm trên sách vở trong các bộ môn giáo dục, thực tế cuộc sống để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

Định Nghĩa có từ bao giờ?

Định Nghĩa được thực hiện ấp ủ bởi một nhóm sinh viên trẻ ĐH BK Hà Nội từ năm 2012 ban đầu với 6 thành viên. Với việc cập nhật liên tục trải qua nhiều phiên bản, DINHNGHIA.INFO chạy chính thức vào ngày 11/09/2015

Đến nay, Định Nghĩa đã có trên 10.000 khái niệm không chỉ trên sách vở mà còn về tất cả các mặt trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, sẽ xây dựng được 1 kho khái niệm, định nghĩa chưa đầy đủ thông tin cho người dùng vào năm 2020