Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước – Lịch Sử lớp 5

  Lịch Sử

 

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước là bài học nằm trong nội dung chương trình lịch sử lớp 5. Bài viết dưới đây của DINHNGHIA.INFO sẽ cùng bạn tìm hiểu các kiến thức về bài học Nguyễn Trường Tộ canh tân đất nước. Cùng tìm hiểu nhé!. 

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta có rất nhiều những tấm gương về lòng yêu nước nồng nàn. Có những người vì yêu nước mà chiêu mộ binh sĩ đánh lại kẻ thù xâm lăng. Có những người vì yêu nước mà nuôi khát vọng kinh bang tế thế. Cũng có những người vì yêu nước mà đề xuất bản điều trần canh tân đất nước.

Nguyễn Trường Tộ là ai ? 

Trước khi tìm hiểu về những nội dung Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước, chúng ta cần có kiến thức trọng tâm nhất về vị quan yêu nước này:

 • Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1860 quê ở Nghệ An – một vùng đất nổi danh với nhiều người tài giỏi và giàu lòng yêu nước.
 • Ngay từ thuở nhỏ ông đã tỏ ra là thông minh hơn người. Chính vì vậy, Nguyễn Trường Tộ được nhân dân yêu mến gọi là “Trạng tộ”.
 • Người Việt Nam biết đến ông là một tri thức tân tiến của thế kỷ XIX. Ông nhiều lần dâng lên vua Tự Đức những bản đề nghị đổi mới đất nước theo con đường văn minh châu Âu với mục đích làm cho quốc gia hưng thịnh không phải phụ thuộc vào thực dân Pháp.

tìm hiểu nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ 

 • Để hiểu rõ hơn về những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ, chúng ta cần phải hiểu rõ “canh tân” là gì. Canh tân tức là từ bỏ những điều cũ, lạc hậu; tiếp nhận những điều mới mẻ, hiện đại để làm thay đổi theo hướng phát triển, tích cực.
 • Đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ được thể hiện ở rất nhiều bản điều trần ông dâng tấu lên vua triều Nguyễn với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác.
 • Những nội dung thể hiện Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân được thể hiện qua các điểm sau:
  • Mở rộng quan hệ ngoại giao.
  • Thuê chuyên gia nước ngoài.
  • Mở trường.
  • Xây dựng quân đội.
  • Trong những đề nghị trên thì đổi mới về kinh tế là đề nghị hàng đầu mà Nguyễn Trường Tộ đặt ra và mong muốn triều đình thực hiện.

Ý kiến của vua quan nhà Nguyễn với đề nghị của Nguyễn Trường Tộ

 • Nói về ý kiến của vua quan nhà Nguyễn trước mong muốn canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ thì chia thành hai luồng ý kiến:
  • Luồng ý kiến thứ nhất: Đó là phe ủng hộ Nguyễn Trường Tộ canh tân đất nước.
  • Luồng ý kiến thứ hai: Đó là phe bảo thủ, không ủng hộ việc đổi mới.
 • Vua Tự Đức chính là đại diện tiêu biểu cho luồng ý kiến thứ hai này. Vua Tự Đức cho rằng những phương pháp cũ là đã để điều khiển quốc gia. Không cần thêm, bớt hay thay đổi bất kể một điều lệ nào nữa.
 • Sở dĩ triều đình nhà Nguyễn không đồng tình chấp nhận canh tân đất nước theo mong muốn của Nguyễn Trường Tộ vì đó là triều đình lạc hậu, bảo thủ. Chính điều đó đã khiến cho đất nước ta ngày càng lạc hậu, trì trệ. Kết quả cuối cùng là nước ta bị rơi vào ách đô hộ của thực Pháp suốt gần một thế kỷ (từ 1858 đến 1945).

Mặc dù không phải là người đứng lên cầm vũ khí chống thực dân Pháp, và những nguyện vọng canh tân của ông không được nhà Nguyễn chấp thuận, nhưng Nguyễn Trường Tộ vẫn được nhân dân vô cùng kính trọng. Bởi những tư tưởng, mong muốn canh tân đất nước của ông thể hiện tình yêu nước thiết tha, mong muốn đất nước phát triển, nhân dân ấm no của một người có hiểu biết sâu rộng. Vì thế, ông chính là một trong những đại diện tiêu biểu cho lòng yêu nước của nhân dân ta dưới triều đại nhà Nguyễn. Hy vọng bài viết về chủ đề Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước đã giúp ích cho bạn trong quá trình học tập. Chúc bạn luôn học tốt!.

LEAVE A COMMENT