Category : Địa Lý

định nghĩa, khái niệm

Rừng nguyên sinh là gì? Rừng nguyên sinh là rừng trong quá trình phát sinh chưa bị tác động của con người. Rừng nguyên sinh có thể là bao gồm rộng hơn của khái niệm rừng nguyên thủy mà ở giới hạn hẹp hơn về thời gian nguồn gốc thì rừng nguyên thủy chính là những khu rừng được hình ..

Read more

định nghĩa, khái niệm

Thiên nhiên là nơi chứa đựng những điều bí ẩn mà con người muốn khám phá. Và “đêm trắng” là một trong những hiện tượng kì diệu của thiên nhiên. Vậy, hiện tượng đêm trắng là gì? Tại sao lại có đêm trắng? Tại sao ở các vùng vĩ độ cao lại có hiện tượng ..

Read more