Category : Sinh Lý

định nghĩa, khái niệm

Bệnh tay – chân – miệng (TCM) là một hội chứng bệnh do virus đường ruột  Coxsackie A16 gây ra. Đây là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ(dưới 6 tuổi). Cũng có thể gặp ở người lớn nhưng rất hiếm. Bệnh thường phát sinh từ tháng 2-4 và tháng 9-12 Triệu chứng ..

Read more